Voorwaarden

Lesgeld 

Het cursusgeld voor het gehele dansseizoen dient in 11 maandelijkse termijnen per incasso te worden voldaan.
Cursisten die aan het begin van het cursusjaar alles in 1 keer betalen krijgen 5% korting. Bij een betaling voor het hele seizoen wordt het bedrag in één keer geïncasseerd. Gelieve aan te geven als u van die optie gebruik wil maken.
Bij het volgen van twee lessen per week krijgt men 25% korting op de 2e cursus.
Cursisten die het hele seizoen in een 1 keer betalen aan het begin van het cursusjaar krijgen 5% korting. Dit is alleen mogelijk voor aanvang van de gehele cursus. Bij een betaling voor het hele seizoen wordt het bedrag in 1 keer geïncasseerd, er vindt GEEN restitutie plaats bij opzegging gedurende het cursusjaar.

1 maand opzegtermijn

Lesgelden per maand voor 1 les in de week

Leeftijd: 1-4 jaar korte les
Duur: 45 min.
Prijs: € 17,75 p.m.

Leeftijd: tot 21 jaar
Duur: 60 min.
Prijs: €23,50 p.m.

Leeftijd: 21+ (incl. btw)
Duur: 60 min.
Prijs: €28,50 p.m.

Baby/peuter – ouderdans
Duur: 60 min.
Prijs: €32,50 p.m.

Het rekeningnummer van The Movement is NL60RABO0191899313.

Eenmalige inschrijfkosten: € 7,50

 


 

Algemene voorwaarden

Het inschrijfformulier dient geheel ingevuld te worden en ondertekend te worden. Indien je minderjarig bent door een van de ouders.
Wijzigingen of opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te geschieden. Opzegtermijn 1maand.
Inhalen van een les is mogelijk binnen de mogelijkheden van het lesrooster.

De tarieven en lestijden kunnen eenzijdig aangepast worden door The Movement. Het gebruik van de faciliteiten van The Movement geschiedt uitsluitend op eigen risico van de deelnemer. De kosten van het verloren gaan van eigendommen of enig ongeval of letsel zal door de deelnemer zelf gedragen worden. Schade die door de deelnemer wordt veroorzaakt zal op de deelnemer /ouder(s) worden verhaald. Foto’s gemaakt door The Movement, kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden. Verder dien je te weten dat bij gezondheidsaandoeningen of twijfels over je gezondheid je eerst een arts moet consulteren alvorens je deelneemt aan een of meer lessen. Als een leerling niet aanwezig kan zijn in de les, dan dient de leerling/ouder dit te melden aan de docent. Danskleding in de les is verplicht.

 


 

Machtiging automatische incasso

Na ontvangst van het formulier ‘machtiging automatische incasso’ zal maandelijks het lesgeld worden afgeschreven, te beginnen in september 2021 de 1e termijn t/m juli 2022 de 11de termijn. Indien het lesgeld niet geïncasseerd kan worden ontvangt u een aanmaning met het verzoek het lesgeld over te maken op de rekening van The Movement. Bij een 2e aanmaning krijgt u een factuur toegezonden per mail, hiervoor zal € 8,- administratiekosten in rekening worden gebracht Bij opzegging van het lidmaatschap zorgt The Movement ervoor, dat de incasso wordt stopgezet.

 


 

Gegevens

The Movement Roermond
Soraya Groznik

 

KvK nr. 61843474
IBAN: NL 60 RABO 0191 899 313

Correspondentieadres: Slachthuisstraat 111, 6041CB, Roermond

info@themovementroermond.nl

www.themovementroermond.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Instagram
Facebook