Tarieven en voorwaarden

Tarieven

Danscursus seizoen 2023/2024
Het cursusjaar loopt van 28 augustus 2023 t/m 6 juli 2024. In de schoolvakanties is er geen les, hier betaal je dan ook niet voor. Dit is reeds doorberekend in het tarief per maand.
Eenmalige inschrijfkosten: € 7,50

Wanneer je als cursist 2 lessen of meer per week wilt volgen krijg je 25% korting op de volgende cursus(sen)!


Lesgelden per maand voor 1 les in de week:

Rekeningnummer : NL60 RABO 0191899313.
T.a.v. : The Movement Roermond

Betaling
Betaling in 11 maandelijkse termijnen volgens automatische incasso. (van september 2023 t/m juli 2024). In augustus vinden er geen lessen plaats en wordt er ook niet geïncasseerd.

Cursisten die het hele seizoen in 1 keer aan het begin van het cursusjaar betalen krijgen 5% korting. Bij een betaling voor het hele seizoen wordt het bedrag in één keer geïncasseerd en is er geen restitutie mogelijk.

Wanneer er gekozen wordt voor een maandelijkse incasso is de opzegtermijn 1 maand.

Opzegging:
Opzeggen kan alléén per mail naar info@themovementroermond.nl
Vermeld hierbij het volgende:

– Voornaam + Achternaam
– Welk lesuur je op wilt zeggen

Jeugdcultuurfonds
Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is je budget niet toereikend? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

The Movement werkt samen met het jeugdcultuurfonds. Meer weten over het jeugdcultuurfonds? Kijk op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Het inschrijfformulier dient geheel ingevuld te worden en ondertekend te worden. Indien je minderjarig bent door een van de ouders.
Wijzigingen of opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te geschieden. Opzegtermijn 1maand.
Inhalen van een les is mogelijk binnen de mogelijkheden van het lesrooster.

De tarieven en lestijden kunnen eenzijdig aangepast worden door The Movement. Het gebruik van de faciliteiten van The Movement geschiedt uitsluitend op eigen risico van de deelnemer. De kosten van het verloren gaan van eigendommen of enig ongeval of letsel zal door de deelnemer zelf gedragen worden. Schade die door de deelnemer wordt veroorzaakt zal op de deelnemer /ouder(s) worden verhaald. Foto’s gemaakt door The Movement, kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden. Verder dien je te weten dat bij gezondheidsaandoeningen of twijfels over je gezondheid je eerst een arts moet consulteren alvorens je deelneemt aan een of meer lessen. Als een leerling niet aanwezig kan zijn in de les, dan dient de leerling/ouder dit te melden aan de docent. Danskleding in de les is verplicht.

Lesgeld 
Het cursusgeld voor het gehele dansseizoen dient in 11 maandelijkse termijnen per incasso te worden voldaan.
Cursisten die aan het begin van het cursusjaar alles in 1 keer betalen krijgen 5% korting. Bij een betaling voor het hele seizoen wordt het bedrag in één keer geïncasseerd. Gelieve aan te geven als u van die optie gebruik wil maken.
Bij het volgen van twee lessen per week krijgt men 25% korting op de 2e cursus.
Cursisten die het hele seizoen in een 1 keer betalen aan het begin van het cursusjaar krijgen 5% korting. Dit is alleen mogelijk voor aanvang van de gehele cursus. Bij een betaling voor het hele seizoen wordt het bedrag in 1 keer geïncasseerd, er vindt GEEN restitutie plaats bij opzegging gedurende het cursusjaar.

1 maand opzegtermijn
Eenmalige inschrijfkosten: € 7,50

Machtiging automatische incasso
Na ontvangst van het formulier ‘machtiging automatische incasso’ zal maandelijks het lesgeld worden afgeschreven, te beginnen in september 2023 de 1e termijn t/m juli 2024 de 11de termijn. Indien het lesgeld niet geïncasseerd kan worden ontvangt u een aanmaning met het verzoek het lesgeld over te maken op de rekening van The Movement. Bij een 2e aanmaning krijgt u een factuur toegezonden per mail, hiervoor zal € 8,- administratiekosten in rekening worden gebracht Bij opzegging van het lidmaatschap zorgt The Movement ervoor, dat de incasso wordt stopgezet.

Gegevens
The Movement Roermond
Soraya Groznik
KvK nr. 61843474
IBAN: NL 60 RABO 0191 899 313
Adres: Slachthuisstraat 111, 6041CB, Roermond
Mail: info@themovementroermond.nl